Boşanma süreci özellikle çocuklarda bazı duygusal tepkilere neden olduğu ve çocukların bu duygusal tepkilerin daha çok kaygı, endişe, güvensizlik ve uyum ve davranış sorunları şeklinde ortaya çıktığı yapılan çalışmalarda görülmüştür.

Boşanma Sonrasında Çocuklarda Görülen Ortak Tepkileri aşağıdaki gibi sıralamıştır:

KorkuÇocukların korkuları genelde  terk edilme ve boşanma sonrası ne olacağı ile ilgili kaygılarıdır.  

Üzüntü:  Bütün çocuklar boşanma sonrası üzüntü tepkisi gösterir. Bu duygunun çocuklar üzerindekietkisi kelimelerle anlatılamaz.

Öfke:  Çocukların öfke tepkilerini boşanma sırasında kaç yaşında olduklarına, ebebeynlerinin durumuna göre gösterirler.Öfkelerini başta anne babalarına, öğretmenlere ve onlarla ilgilenen diğer kişilere gösterebilirler. Aslında öfke, çocukların durumla mücadele ederek kabul etmeye başladıklarının bir belirtisidir.

Suçluluk: Çocuklar bazen anne babanın davranışlarından dolayı kendilerini  dünyanın mer­kezi olduğuna inanmaları nedeniyle bu durumun nedeni olarak kendilerini görebilirler.

Kendini Yalnız Hissetme: Boşanma sürecinde evden ayrılan ebeveynin yok­luğunu, ilişkileri iyi olmasa bile büyük bir boşluk olarak hissederler.

Reddetme: Boşanma sonrası çocuklar sevilmediklerini anne ve babaları tarafından istenmediklerini hissederler.

Gerileme: Boşanma sonrası çocuklaralt ıslatma, ebeveynlere ya da bir nesneye aşırı bağımlılık, isteklerinde aşırı ısrar, fiziksel şiddete başvurma gibi davranış problemleri ortaya koyabilirler.   

Uyku Sorunları:Birçok çocuk uyumayı kaybetmek ve terk edilmek ile öz­deşleştirerek yalnız uymayı  reddedebilir.Uyku problemleri, gece  korkuları, korku içerikli rüyalar görebilirler.  

Okul Sorunları: Çocuklar okulda  saldırganlık ve derslerinde başarısızlık gösterebilirler.  

Psikosomatik Yakınmalar:  Boşanma sonrası çocuklar duygusal sorunlarını bedensel olarak gösterebilirler.

Yemek Yeme ile İlgili Sorunlar: Çocukların yeme alışkanlıkları değişebilir ve bu durum duygusal sorunun işareti olabilir.

Barışma Arzusu: Boşanma sonrası çocuklar geçen yıllara rağmen anne babasının barışmasını arzu ederler.