Wechsler Çocuklar için Zeka Ölçeği 4

Wechsler zeka ölçeklerinin  dördüncü sürümüdür.  6,0 yaş ile 16 yaş 11 ay arasına uygulanan WÇZÖ-IV   çocukların genel Bilişsel Performansı yanında Çocukların özgün bilişsel becerileri hakkında bilgi vermektedir.

 WÇZÖ-IV  çocukların zeka potansiyelinin ölçümü,üstün performans,  dikkat ve öğrenme sorunları, sözel ve görsel alanlarındaki alt bilişsel becerileri konularında bilgi vermektedir.

WİSC IV ALT ÖLÇEKLERİ

Algısal Akıl Yürütme:  . Soyut görsel uyarıcıyı çözümleyip birleştirebilme,    Görsel bilgi işlemleme ve soyut yargılama becerileri,  Görsel algılama, görsel örgütleme, dikkatini yoğunlaştırma, nesnelerin temel ayrıntılarının görsel tanınması, sözel olmayan kavram oluşturma becerileri.

Sözel Kavrama Kümesi: Sözcük bilgisi,  uzun süreli bellek, dil gelişiminin düzeyi, işitsel algılama,  sözel kavramsallaştırma, soyut düşünme ve sözel aktarım becerisi , önemli ya da önemsiz görünümler arasındaki farkı yakalayabilme ve sözel aktarım, Sözel yargılama, Kristalize zeka, uzun süreli bellek, okul ve çevreden edindiği bilgileri aklına yerleştirip hatırlamabecerileri.

İşlem Hızı Kümesi:  İşlem hızı, kısa süreli görsel bellek, görsel algı, görsel motor eşgüdümü, görsel tarama becerisi, görsel ayırt etme ve dikkatini yoğunlaştırma, dikkat ve motivasyon,  görsel seçici algıyı, görsel uyanık becerileri,işitsel yargılama, algısal örgütleme ve planlama becerileri.

Çalışma Belleği Kümesi: Sıralama, zihinsel düzenleme, dikkat, kısa süreli işitsel bellek, görsel uzamsal imgeleme ve işlem hızı,dikkatini yoğunlaştırma, kısa ve uzun süreli bellek, sayıları değerlendirme becerisi ve zihinsel uyanıklık  becerileri.