Theraplay® , terapist tarafından yönlendirilen çocuklar ve ebeveynleri/bakım verenleri için, kısa süreli bir oyun terapisi çeşididir. Her yaştan çocuk ve ergen ile uygulanabilir.

 Bağlanma, öz saygı ve başkalarına güven duygularını geliştirir.  Ebeveyn ve çocuk arasındaki sağlıklı etkileşimin doğal örüntülerine dayanır.

 Ebeveyn-çocuk ilişkisinde bulunan dört temel özellik üzerine odaklanır: Yapı, Besleme, Bağlılık ve Mücadele.

 Çocuk ve ebeveynler arasında aktif ve empati içeren bir bağ yaratır.

 Çocuğun, kendisini değerli ve sevilen biri; ilişkilerini de olumlu ve tatmin edici olarak görmesi ile sonuçlanır.

THERAPLAY OYUN TERAPİSİ VE MEM HANGİ ALANLARDA KULLANILMAKTADIR?

 İçe kapanıklık, depresyon, korku, utangaçlık  Dışavurum, öfke, uyum problemleri  Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu  Davranış Bozuklukları, Karşıt Gelme Bozukluğu  Travma Sonrası Stres Bozukluğu  Otizm  Gelişimsel gecikme ve gerilikler  Bağlanma ile ilgili sorunlar  Tepkisel Bağlanma Bozukluğu/Karmaşık Travma  Üvey anne-baba ve evlat edinmiş aileler