Denver Gelişimsel Tarama Testi (Denver II) 0-6 yaş arası Çocukların gelişimlerinin izlenmesi, normalden sapmaların erken tanınabilmesi için kullanılan gelişimsel tarama testidir. testlerinin düzenli olarak kullanılması gereklidir. Erken Çocuklukta gelişimdeki sapmaları rutin fizik muayene sırasında anlamak güçtür. Gelişimsel bozukluğun varlığı genellikle çocukta yürümeme, konuşmama gibi belirgin sorunlar ortaya çıktığında ya da okulda başarısız olduğunda görülmeye başlanır. Çocukların gelişimsel problemler açısından taranmasında , kuşkulu durumları objektif bir ölçütle doğrulamada ve gelişimsel açıdan risk altındaki çocukları izlemede önemli bir araçtır.

TESTIN ÖZELLİKLERİ

Denver Gelişimsel Tarama Testi (Denver II)

• Zeka testi değildir. • Gelecekteki zihinsel ve uyumsal yeteneği tahmin etmede kullanılmaz. •Fizik muayene ve tanısal değerlendirme yerine kullanılmaz. •Öğrenme güçlüğü, konuşma bozukluğu, duygusal bozukluk gibi tanılar için kullanılmaz.

Denver Gelişimsel Tarama Testi (Denver II) 4 alt gelişim alanı ve Tüm Gelişim Alanlarının toplamı hakkında bilgi verir.

Gelişim Alanları:

Kisisel-sosyal: İnsanlarla anlaşma, bireysel gereksinimlerini

karsılayabilme yeteneği

İnce motor: El-göz koordinasyonu, küçük cisimleri kullanabilme, problem çözme yeteneği,

Dil: İşitme, anlama ve dili kullanma, alıcı ve ifade edici dil becerileri,

Kaba motor: Oturma, yürüme, zıplama ve genel olarak büyük kasların hareketi,

TEST UYGULAYANIN NİTELİKLERİ

DGTT ve Denver II arasında birçok farklılıklar olduğundan daha önce DGTT’yi uygulamış kişiler de uygulamamış olanlar gibi tüm eğitim programından ve yeterlilik testinden geçmelidir.