CAS (COGNİTİVE  ASSESSMENT SYSTEM-BİLİŞSEL DEĞERLENDİRME SİSTEMİ)

CAS testi 5 yaş ile 17 yaş 11 ay 30 gün takvim yaşına sahip çocuklara uygulanabilir.  sürmektedir.

CAS Testi PASS Teorisine dayanmaktadır.PASS Teorisi, insanın bilişsel fonksiyonlarını, bilginin zeminini oluşturan işlemler olarak kabul edilen Planlama, Dikkat, Eşzamanlı ve Ardıl bilişsel işlemlere dayandırmaktadır .

Bu işlemler bilişsel kontrolü sağlayan planlama işlemleri, İstenilen amaca ulaşmak için işlemlerin kullanımı, kararlılık ve kendini  kontrol, belli bir süre içinde odaklanmış seçici bilişsel aktiviteyi sağlayan dikkat işlemleri, Bilgi üzerinde işlem yapmanın iki formu olan Eşzamanlı ve Ardıl Bilişsel işlemlerdir.

Çocuklar Örnek olarak ; okumanın ilk evresindeki bir çocuk “Planlama” işlemini kullanabilir. Çocuk ne okuyacağına karar verdiğinde, ilk sayfanın bulunmasında ve her kelimenin çözülmesinde “Planlama” işlemini kullanacaktır. “Dikkat” bu okuma işlemi sırasında dikkat dağıtıcı şeylerin göz ardı edilmesi ve uygun uyarıcıya odaklanabilmeleri  için gereklidir. “Eşzamanlı Bilişsel İşlemler” cümlenin bir bütün olarak görülmesinde yer alır. “Ardıl Bilişsel İşlemler” ise kelimeleri çözmek, olayların dizilimi veya anlamına dayanan bilgileri kavramak için kullanılır.

CAS testinin özellikle dikkat alt testi çocukların Dikkat sorunlarının tespiti açısından önemli ipuçları vermektedir.

CAS’ in Uygulama ve Kullanım Alanları :

  1. Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu  Olan Çocukların Değerlendirilmesi
  2. Öğrenme Güçlüğü Olanların Değerlendirilmesi
  3. Üstün Zekalı Çocukların Değerlendirilmesi
  4. Başarının Önceden Kestirilmesi
  5. Zihinsel Engelli Olanların Değerlendirilmesi
  6.  Travmatik Beyin Hasarı Olanların Değerlendirilmesi 
  7. Ciddi Duygusal Bozuklukları Olanların Değerlendirilmesi
  8. Planlama Problemleri Olanların Belirlenmesi