CAS (COGNİTİVE  ASSESSMENT SYSTEM-BİLİŞSEL DEĞERLENDİRME SİSTEMİ)

CAS testi 5 yaş ile 17 yaş 11 ay 30 gün takvim yaşına sahip çocuklara uygulanabilmektedir.

CAS Testi PASS Teorisine dayanmaktadır.PASS Teorisi, insanın bilişsel fonksiyonlarını, bilginin zeminini oluşturan işlemler olarak kabul edilen Planlama, Dikkat, Eşzamanlı ve Ardıl bilişsel işlemlere dayandırmaktadır .

Bu işlemler bilişsel kontrolü sağlayan planlama işlemleri, İstenilen amaca ulaşmak için işlemlerin kullanımı, kararlılık ve kendini  kontrol, belli bir süre içinde odaklanmış seçici bilişsel aktiviteyi sağlayan dikkat işlemleri, Bilgi üzerinde işlem yapmanın iki formu olan Eşzamanlı ve Ardıl Bilişsel işlemlerdir.

Çocuklar Örnek olarak ; okumanın ilk evresindeki bir çocuk “Planlama” işlemini kullanabilir. Çocuk ne okuyacağına karar verdiğinde, ilk sayfanın bulunmasında ve her kelimenin çözülmesinde “Planlama” işlemini kullanacaktır. “Dikkat” bu okuma işlemi sırasında dikkat dağıtıcı şeylerin göz ardı edilmesi ve uygun uyarıcıya odaklanabilmeleri  için gereklidir. “Eşzamanlı Bilişsel İşlemler” cümlenin bir bütün olarak görülmesinde yer alır. “Ardıl Bilişsel İşlemler” ise kelimeleri çözmek, olayların dizilimi veya anlamına dayanan bilgileri kavramak için kullanılır.

CAS testinin özellikle dikkat alt testi çocukların Dikkat sorunlarının tespiti açısından önemli ipuçları vermektedir.

CAS’ in Uygulama ve Kullanım Alanları :

  1. Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu  Olan Çocukların Değerlendirilmesi
  2. Öğrenme Güçlüğü Olanların Değerlendirilmesi
  3. Üstün Zekalı Çocukların Değerlendirilmesi
  4. Başarının Önceden Kestirilmesi
  5. Zihinsel Engelli Olanların Değerlendirilmesi
  6.  Travmatik Beyin Hasarı Olanların Değerlendirilmesi 
  7. Ciddi Duygusal Bozuklukları Olanların Değerlendirilmesi
  8. Planlama Problemleri Olanların Belirlenmesi

Wechsler Çocuklar için Zeka Ölçeği 4

Wechsler zeka ölçeklerinin  dördüncü sürümüdür.  6,0 yaş ile 16 yaş 11 ay arasına uygulanan WÇZÖ-IV   çocukların genel Bilişsel Performansı yanında Çocukların özgün bilişsel becerileri hakkında bilgi vermektedir.

 WÇZÖ-IV  çocukların zeka potansiyelinin ölçümü,üstün performans,  dikkat ve öğrenme sorunları, sözel ve görsel alanlarındaki alt bilişsel becerileri konularında bilgi vermektedir.

WİSC IV ALT ÖLÇEKLERİ

Algısal Akıl Yürütme:  . Soyut görsel uyarıcıyı çözümleyip birleştirebilme,    Görsel bilgi işlemleme ve soyut yargılama becerileri,  Görsel algılama, görsel örgütleme, dikkatini yoğunlaştırma, nesnelerin temel ayrıntılarının görsel tanınması, sözel olmayan kavram oluşturma becerileri.

Sözel Kavrama Kümesi: Sözcük bilgisi,  uzun süreli bellek, dil gelişiminin düzeyi, işitsel algılama,  sözel kavramsallaştırma, soyut düşünme ve sözel aktarım becerisi , önemli ya da önemsiz görünümler arasındaki farkı yakalayabilme ve sözel aktarım, Sözel yargılama, Kristalize zeka, uzun süreli bellek, okul ve çevreden edindiği bilgileri aklına yerleştirip hatırlamabecerileri.

İşlem Hızı Kümesi:  İşlem hızı, kısa süreli görsel bellek, görsel algı, görsel motor eşgüdümü, görsel tarama becerisi, görsel ayırt etme ve dikkatini yoğunlaştırma, dikkat ve motivasyon,  görsel seçici algıyı, görsel uyanık becerileri,işitsel yargılama, algısal örgütleme ve planlama becerileri.

Çalışma Belleği Kümesi: Sıralama, zihinsel düzenleme, dikkat, kısa süreli işitsel bellek, görsel uzamsal imgeleme ve işlem hızı,dikkatini yoğunlaştırma, kısa ve uzun süreli bellek, sayıları değerlendirme becerisi ve zihinsel uyanıklık  becerileri.